Begravelse FAQ

Borgerlig begravelse


Man kan vælge en borgerlig begravelse både som medlem af folkekirken og som udmeldt.

En borgerlig begravelse betegnes også som en ikke kirkelig begravelse.

En borgerlig begravelse giver frihed til at arrangere en personlig begravelse - helt efter egne ønsker.


BorgerligBegravelse hjælper med at afholde selve ceremonien Læs mere.Dødsfald og borgerlig begravelse - trin for trin


Dødsfaldet konstateres - Dødsattest


I tilfælde af dødsfald - som ikke sker på et sygehus - tilkaldes læge/ambulance. Lægen udfærdiger en dødsattest enten på stedet eller på sygehuset. Herefter må afdøde lægges i kiste. Familien kan vælge at beholde afdøde i hjemmet indtil begravelsen. De fleste vælger dog at få afdøde kørt til kapellet eller lighuset.


Obduktion


Efter dødsfaldet kan familien være nødsaget til at skulle træffe beslutning om afdøde skal obduceres, såfremt der er tvivl om dødsårsagen, eller af hensyn til forskning. Er der tvivl om dødsårsagen, kan politiet afgøre, at afdøde skal obduceres, også selvom det strider mod familiens ønske.


Anmeldelse af dødsfaldet


Mange familier vælger at kontakte en bedemand ved et dødsfald – også ved en borgerlig begravelse.

Bedemanden varetager herefter det praktiske omkring begravelsen, herunder anmeldelse af dødsfaldet.

Et stigende antal familier vælger dog selv at arrangere begravelsen - f.eks. via et online begravelsesfirma.


Arrangerer man selv begravelsen, anmeldes dødsfaldet til kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde hørte til. Anmeldelse af dødsfaldet udfyldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Blanketten udfyldes - på baggrund af dødsattesten - med persondata, oplysning om afdøde var medlem af folkekirken, om afdøde skal jordfæstes eller kremeres, hvem asken i givet fald skal udleveres til, om asken skal spredes over åbent hav eller nedsættes på  kirkegård. Blanketten ”Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding” hentes under Personregistrering.dk. Blanketten udleveres ligeledes af plejehjemmet, lægen eller sygehuset. Blanketten sendes/afleveres på kirkekontoret sammen med dødsattesten, afdødes fødsels- og dåbsattest, sygesikringsbevis samt evt. vielsesattest. Begravelsesmyndigheden (præsten/sognet) skal herefter godkende, at begravelsen kan gennemføres som ønsket, og giver skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet.


I forlængelse af anmeldelsen af dødsfaldet tages der stilling til kiste, afdødes påklædning, urne og evt. gravsted.  Endeligt tages der stilling til det sted, hvor man ønsker ceremonien/begravelseshandlingen foretaget, samt evt. bestilling af tid til kremering 


Begravelse eller bisættelse på kirkegård


Alle har ret til at blive begravet eller bisat på kirkegårde i det sogn, hvor afdøde hørte til, uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ikke. Man har altid ret til, også ved borgerlige begravelser, at bruge folkekirkens kapeller.


Begravelsen kan finde sted, når godkendelsesattesten er afleveret til kirkegården eller krematoriet. Begravelsen/kremeringen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.


Ved en begravelse bliver kisten sænket ned i jorden på kirkegården - umiddelbart efter ceremonien.

Ved en bisættelse køres kisten væk til kremering efter ceremonien. Efter 1 til 2 uger udleveres urnen med asken. Asken kan enten nedsættes på kirkegården eller spredes over åbent vand.


Ved både begravelse og nedsættelse af urne, træffes aftale med graveren. Ved bisættelse træffes ligeledes aftale med krematoriet.


Andre praktiske forberedelser


Der indrykkes dødsannonce før eller efter begravelse, bestilles krans/blomster, bestilles kiste eller urne, rustvogn, evt. gravsten og aftales hvor ceremonien skal foregå.


Spredning af aske over åbent vand


Der kan søges om tilladelse til at sprede asken over åbent vand - hav eller fjord - men ikke over sø. Asken skal spredes og må ikke sænkes i havet i urne. Der søges på en særlig blanket, der hentes under Personregistrering.dk.

Den udfyldte blanket vedlægges anmeldelsen af dødsfaldet til kirkekontoret. Tilladelse gives altid, hvis det kan dokumenteres, at det er afdødes ønske. Ellers skal de pårørende være enige om, at dette er den ønskede begravelsesform og at det er i den afdødes ånd.


Nedsættelse af urne på privat jord


Det er muligt at få tilladelse til at nedsætte en urne på privat jord, hvis arealet er på min. 5000 m2.

En skriftlig ansøgning, indholdende matrikelnr. samt kort med indtegning af ønskede nedsætningssted, sendes til det pågældende stift. Der foreligger ikke en særlig blanket.


Selve begravelsesceremonien


En borgerlig begravelse giver frihed til at arrangere en personlig begravelse - helt efter egne ønsker.

Begravelseshandlingen, mindehøjtideligheden eller ceremonien afholdes uden medvirken af en præst. Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke kirkelig ceremoni skal afvikles, kun at almindelig sømmelighed skal overholdes.


Man kan vælge selv at lede ceremonien, eller man kan bestille en ceremoniholder/leder, f.eks. fra BorgerligBegravelse.com læs mere.


Ceremonien kan afholdes i et kapel ved kirkegården, på sygehuset, plejehjemmet mm. Men en borgerlig begravelse kan også afholdes i hjemmet, i naturen, i lejede lokaler, i et telt, eller på et sted, som har haft særlig betydning for

den afdøde. Udover at man ikke må forstyrre den offentlige ro og orden, og at ceremonien skal være sømmelig, er der ingen krav til stedet hvor ceremonien afholdes.


En ceremoni kan indeholde en personlig tale over den afdøde, musiknumre som har haft særlig betydning, billedfremvisning, små personlige indslag som involverer familien mv. Læs mere om BorgerligBegravelses ceremoni.


Ofte pyntes rummet med blomster eller anden dekoration. Nogle vælger ligeledes at lave små sanghæfter. Der betales typisk for leje af kapellet, leje af organisk og evt. kor.


Vælger man at afholde begravelsen i et kapel på kirkegården aftales rammerne for begravelsen med kirkegårdsbestyrelsen. Der kan der være særlige bestemmelser om maksimal varighed af begravelsen, seneste starttidspunkt på dagen mv. Det anbefales at forhøre nærmere ved kirkegårdskontoret.


Mange vælger at samle begravelsesfølget efter ceremonien til kaffe/kage/let traktement.


Egne ønsker til begravelse


Det kan være en hjælp for de pårørende, om man på forhånd har formuleret sine ønsker til begravelsen, f.eks. hvis man ønsker at asken skal spredes over åbent vand. Læs mere under afsnittet ceremonien.


Love og regler


Der henvises til Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding på Retsinformation.