Ceremoni


Ceremomi til borgerlige begravelser og bisættelser


En borgerlig begravelse giver frihed til at arrangere begravelse/bisættelse med et personligt præg. BorgerligBegravelse varetager opgaven som ceremonileder - det vil sige leder selve begravelseshandlingen herunder afholder personlig tale.


Ønsket kan være en ceremoni som er stemningsfuld og højtidelig - tæt på den kirkelige begravelse - men uden kirkelige ritualer og handlinger. Ønsket kan også være en anderledes begravelse f.eks. i hjemmet, haven, naturen, eller på et særligt sted, som har haft speciel betydning for den afdøde. En begravelse som udspringer af familiens og afdødes ønsker. En begravelse som giver mening for den enkelte.


En begravelse er - uanset form - det sidste farvel og den sidste nærhed. Denne tid er dyrebar. Der skal være plads til at kunne tage afsked i den afdødes ånd. Der skal være ro til at være i nuet. Familien skal være trygge ved at vide, at ceremonien er i gode hænder, og at der er en ceremoni, som tillader den enkelte at mindes og tage stemningsfuld afsked i forening med familien. Det er ceremonilederens vigtigste opgave og BorgerligBegravelses vigtigste mission.


Borgerlig begravelse


Man kan vælge en borgerlig begravelse/bisættelse - ikke kirkelig begravelse - både som medlem af folkekirken og som udmeldt. En borgerlig begravelse giver frihed til at arrangere en personlig begravelse - helt efter egne ønsker.


De fleste familier vælger at kontakte en bedemand ved et dødsfald – også ved en borgerlig begravelse.

Bedemanden varetager herefter det praktiske omkring begravelsen, herunder anmeldelse af dødsfaldet.


Selve ceremonien kan afholdes i et kapel ved kirkegården, på sygehuset, plejehjemmet mm. Men en borgerlig begravelse kan også afholdes i lejede lokaler, i hjemmet, i et telt eller på et sted, som har haft særlig betydning for den afdøde. Udover at man ikke må forstyrre den offentlige ro og orden, og at ceremonien skal være sømmelig, er der ingen krav til stedet, hvor ceremonien afholdes.Bestilling af BorgerligBegravelse til at forestå ceremonien


Ved dødsfald kontaktes BorgerligBegravelse på tlf. 60 56 00 43. Der aftales tidspunkt for, hvornår vi kan besøge de pårørende for en samtale. Se under fanen Bestilling og kontakt.


Ved samtalen aftales tidspunkt og sted for begravelsen. Vi taler om de ønsker, familien har til begravelsen. Samtidig vil vi gerne bede familien have god tid til at fortælle om afdøde. Vi vil meget gerne høre om, hvordan afdøde var som person, hvordan han/hun har levet sit liv, karakteristika, værdier, mærkesager, familieforhold mv. Familien kan også vælge at sammenskrive disse oplysninger i fællesskab og maile dem til os. Vi vil ligeledes gerne have et billede om muligt. Det hjælper os alt sammen til at kunne udarbejde en så personlig tale over afdøde som muligt.


Ønsker til musik aftales med bedemanden og BorgerligBegravelse. Ceremonien starter oftest med et musikstykke eller præludium. Nogle familier vælger at bestille organist og solist. Andre vælger at afspille musik. I løbet af ceremonien spilles gerne musik, som afdøde har været glad for at lytte til, sammen med musiknumre, som er stemningssættende for begravelsen.  Til ceremonien synges ligeledes ofte sange efter familiens valg. Vi anbefaler i givet fald, at familien har lavet aftale med en forsanger blandt deltagerne til begravelsen eller solist.


I løbet af ceremonien involveres familien - om ønsket - i små indlæg, f.eks. ved at lægge en blomst på kisten, en særlig hilsen mv. Dette helt afhængig af de aftaler, som laves for ceremonien.


Vælger du selv at arrangere din egen begravelse på forhånd, kan du - om ønsket - maile os emner til talen, egne ord som du gerne vil have læst op til begravelsen, eller måske har du særlige ønsker, som du gerne vil have, at vi skal efterkomme i ceremonien til begravelsen.


BorgerligBegravelse har vide rammer, og går langt, for at begravelsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes personlige ønsker. Dog må vi tage forbehold for at udføre ønsker, som strider imod BorgerligBegravelses værdigrundlag og etiske rammer.Ceremonien - eksempler


Ceremoni A - Kapel

Præludium v/Organist

Velkomst v/Ceremonileder

Musikstykke afspilles (Ceremonileder sætter igang)

Personlig tale v/Ceremonileder

Salme/Sang v/Organist og solist

Ordet frit for særlige hilsener/Ceremonileder læser særlige hilsener op

Orientering og invitation til efterfølgende mindesamvær v/Ceremonileder

Salme/Sang v/Organist og solist

Afslutningsord ved kisten v/Ceremonileder

Kisten bæres ud til musikstykke (Ceremonileder sætter igang)


Ceremoni B - Kapel

Familien har fået pyntet kapellet med blomster

Stearinlys tændes i kapellet

Ceremonilederen fra Borgerlig Begravelse tager imod ved indgangen eller står bagerst i kapellet

Præludium v/Organist

Ceremonilederen byder velkommen

Der afspilles stemningssættende musik, eller familien har bestilt organist, solist/sanger

De nærmeste pårørende tænder stearinlys

Ceremonilederen holder tale over den afdøde

Afdødes yndlings musik afspilles

Børnebørnene har tegnet en tegning, som de går op og lægger på kisten

En solist spiller/synger en sang af særlig betydning for afdøde

De pårørende går familievis op til kisten – hver især til et stille personligt farvel,

Der vises billeder fra afdødes liv til stemningssættende musik

Afslutningsceremoni - hvor der lægges rose på kisten.

Udbæring til musikstykke


Ceremoni C

Begravelsesstedet er valgt til at være på afdødes ejendom - i en lysning i skoven

Kisten er pyntet med vilde blomster

På kisten står der et billede af afdøde

Ceremonilederen byder velkommen

Der synges en sang - en ven af familien synger for

Ceremonilederen holder tale over den afdøde

Der synges endnu en sang

Udvalgte medlemmer af familien står frem med en særlig hilsen til den afdøde – minder, oplevelser, en tak, hvilken betydning afdøde har haft, et digt oplæses, andre står frem til et stille farvel.

Familien og gæsterne går forbi kisten og lægger små buketter af indsamlede vilde blomster

Der blæses jagthorn: ”Last Post” og til slut ”Jagt forbi”

Ceremonilederen afslutter

Kisten bæres til rustvognen


Ceremonilederen - præsentation


I forlængelse af min egen udmeldelse fra folkekirken meldte spørgsmålet sig "Hvad gør man nu mht. begravelse?". Jo mere jeg søgte frem og talte med andre i samme situation, jo mere stod det klart, at et fravalg af kirkeligt tilhør for mange bestemt ikke er et fravalg af ønsket om et mindeværdigt farvel. Det blev derfor en mærkesag for mig, at bidrage til at skabe en ceremoni også omkring borgerlige begravelser. En ceremoni som - netop ved ikke at være omfattet af kirkelige ritualer - har mere plads til det personlige minde.Værdisæt og baggrund for BorgerligBegravelse


Efter udmeldelse fra folkekirken ankom et brev fra den lokale præst. I brevet var listet en række af de ting, som man nu var afskåret fra at modtage. Brevet pointerede, at man nu var "alene", og at kirken ikke længere ville forestå begravelsen. Brevet satte - vel tilsigtet - gang i tanker som: hvad skal familien nu gøre, når jeg engang dør? Skal ceremonien helt springes over? Vil det ikke være tomt? Hvordan vil familien have det med dét? Hvordan finder familien ressourcer til at lede og tale til en begravelse - hvem af dem kan det? Er jeg nødsaget til at have en plan nu - for min egen begravelse?


Brevet gav anledning til tanker.....

Mange tror på "et eller andet", men har svært ved at identificere sig med kirkens mange faste ritualer.

Men alle har ret til en ordentlig begravelse - der må være et alternativ til det kirkelige tilbud.

Et fravalg af kirkeligt tilhør er ikke et fravalg af et mindeværdigt farvel.


Det blev baggrunden for etableringen af BorgerligBegravelse.com. - baseret på dét værdisæt, at alle har ret til en god og personlig begravelse, ved en ceremoni der er tilpasset den enkeltes ønsker.